DOTAČNÍ PROGRAMY

OBSAH

1. Společně krok za krokem

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015786

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Zvýšení kvality předškolního vzdělávání profesním rozvojem pedagogického sboru.

2. Personální podpora a vzdělávání pedagogů MŠ Špičák Česká Lípa

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/16_022/0005147

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na poskytnutí dočasné personální podpory pedagogům, kteří integrují do dětského kolektivu dvouleté děti, zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

3. Podpora integrace cizinců města Česká Lípa v roce 2020

Usnesení vlády č.26 ze dne 18.ledna 2016

Projekt je reaalizován za podpory MV ČR a města Česká Lípa
Cílem projektu je zkvalitnění soužití a zlepšování vzájemných vztahů mezi cizinci pobývajících v městě Česká Lípa a občany města Česká Lípa. Podpora integrace cizinců do společnosti. Odstranění sociokulturních, komunikačních a adaptačních problémů žáků a dětí cizinců. Potlačení xenofobie ve společnosti. Dotace je poskytována v souladu s usnesením vlády České republiky č.26 ze dne 18. ledna 2016 Aktualizovaná koncepce integrace cizinců - ve vzájemném respektu.