Mateřská škola Špičák, Česká Lípa, Zhořelecká 2607, příspěvková organizace

 

Zhořelecká 2607
Česká Lípa 470 06


Tlf. 487 523495
e-mail: msspicak@msspicak.cz
www.msspicak.cz

O ŠKOLE

Mateřská škola Špičák sídlí v České Lípě, pod kopcem Špičák. Nachází se na největším českolipském sídlišti, které nese stejný název.

Vznikla sloučením čtyř samostatných mateřských škol v roce 2004. Jednotlivé budovy jsou jednopodlažní, sídlištního typu, mají své přiléhající zahrady s herními prvky pro děti. Všechny jsou obklopeny panelovými domy, za nimiž se rozprostírají louky, a v dostupné vzdálenosti i lesopark Špičák. V dosahu vzdělávacích míst jsou zastávky městské dopravy, která nás spojuje se středem města i ostatními městskými částmi.

Budovy mají různé kapacity. Brněnská a Zhořelecká pro 100 dětí, Východní pro 80 a Na Výsluní je kapacita 140. V mateřské škole jsou smíšené třídy, s dětmi od 2 do 7 let, různých národností.

Škola má vlastní projekty – dopravní Bezpečná koloběžka, ekologický Putování s kouzelníkem Zeměmilem, multikulturní Pod jedním sluncem a pro přípravu předškoláků Předškolákův rok.

Nejvíce škola spolupracuje s českolipskými základními školami, Libertinem, knihovnou, muzeem.

Pro ostatní mateřské školy v České Lípě každoročně ve spolupráci s PČR a BESIPem pořádá dopravní akci Bezpečná koloběžka a ve spolupráci s MěČL akci Den Země.

Škola je zapojena do projektu Zdravá mateřská škola, programu OPVVV. Je v síti mateřských škol se zájmem o ekologickou výchovu Mrkvička, čerpá z dotačních programů MěČL. Pro rodiče pořádá několikrát do roka společná setkání – Vítáme tě, podzime, Čekání na Ježíška, Přišlo jaro, Zajíčkova koleda atp.