GDPR

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Titul, jméno a příjmení: Mgr. Jana Nastoupilová
E-mailová adresa: poverenec@novoborsko.cz
Číslo mobilního telefonu: +420 777 293 246